Opleidingen voor medewerkers bij pensioenuitvoerders.

U wilt onafhankelijke pensioenvoorlichting of advies?

U wilt een kortdurende of langere opleiding op pensioengebied voor uw onderneming, of als onderdeel van één van de lessen op school? Bijvoorbeeld tijdens of in plaats van één lesuur economie? Door kinderen en jongeren al vroeg te leren hoe met geld om te gaan, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid. Pensioen is onderdeel van financiën en zou daarom onderdeel van financiële educatie moeten zijn. Dat is nu nog niet het geval.

Op verzoek van de Pensioenfederatie heeft Wijzer in geldzaken samen met Pensioenfederatie een (gast)les over pensioen voor mbo-studenten ontwikkeld: Nu voor later: goed gereGELD. De Pensioenfederatie was betrokken bij de ontwikkeling van de les, die volledig is gefinancierd uit de jaarlijkse financiële bijdrage van de Pensioenfederatie aan Wijzer in geldzaken.

Voor meer informatie over gastlessen : Neem dan contact op met mij of met de Pensioenfederatie.

U wilt meer weten over AOW? Of over Anw, de WAO of WIA? Of over actuele pensioenregelgeving?
Neem dan contact op met mij.
Het gaat hierbij om volledige onafhankelijke voorlichting op pensioengebied, los van financiële producten van banken en/of verzekeraars.

In de opleiding krijgen de cursisten informatie over de eerste pijler, de sociale wetgeving (AOW, Anw en WIA) en over de tweede pijler, het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Er worden berekeningen gemaakt in de verschillende pensioenregelingen en de gevolgen van het pensioen berekend bij echtscheiding, afkoop en waardeoverdracht. De derde pijler, bv bankspaarproducten en lijfrenteproducten worden toegelicht.

Over mij

In 1978 ben ik in de ‘pensioenwereld’ begonnen en heb ik bij verschillende grote werkgevers (DSM, Océ, ENCI, AZL) in de pensioenuitvoering gewerkt.
Voldoende ervaring dus om vanuit de opgebouwde kennis en die ervaring opleidingen te kunnen verzorgen.
De opleidingen kunnen basisopleidingen zijn voor nieuwe medewerkers bij pensioenuitvoerders maar ook verdiepingsopleidingen zijn mogelijk.
Daarnaast is het geven van pensioeninformatie aan scholieren op elk niveau mogelijk. Dit doe ik dan in de hoedanigheid van gastdocent.