Pensioen-enzo

U wilt onafhankelijke pensioenvoorlichting of advies?

U wilt een kortdurende of langere opleiding op pensioengebied voor uw onderneming, of als onderdeel van één van de lessen op school?
Bijvoorbeeld tijdens of in plaats van één lesuur economie?

Neem contact op met mij of met de Pensioenfederatie

U wilt meer weten over AOW? Of over Anw, de WAO of WIA?

Of over actuele pensioenregelgeving?

Neem dan contact op met mij.

Het gaat hierbij om volledige onafhankelijke voorlichting op pensioengebied, los van financiële producten van banken en/of verzekeraars.
Pensioen-enzo informeert en geeft opleidingen over alles rondom pensioen en maakt de vaak moeilijk te begrijpen pensioenmaterie voor iedereen duidelijker.

Neem geheel vrijblijvend contact op met mij. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.

Heldere Pensioenvoorlichting

In een presentatievorm worden de toehoorders geïnformeerd over pensioen. Informatie en uitleg over AOW, Anw, WIA, ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.
Informatie en uitleg over de afwikkeling van pensioen bij scheiding, over afkoop van pensioen en waardeoverdracht.

Geen advisering over financiële produkten, geen aanvullende produkten, alleen maar informatie en uitleg. Helderheid voor iedereen!

Onafhankelijk

Niet verbonden aan een financiële instelling, geen link met verzekeringsproducten of met bankproducten.
Zelfstandig werkend met als doel om het PENSIOENBEWUSTZIJN te vergroten!